Програм развијања вештина Читање и разумевање прочитаног и Писано изражавање ,,Читалићи 2019.“ у школској 2018/2019. реализује се као:

  1. Међушколски образовно-васпитни пројекат ,,Читалићи 2019.“
  2. Такмичење ,,Читалићи кликераши“ (републички ниво последњи)
  3. Смотра читалаштва ,,Читалићи 2019.“ (међународни ниво последњи)

Програм ,,Читалићи“ развија се као образовно-васпитни пројекат у школи, који се може наставити кроз такмичење и/ или смотру. Установа може да изабере у ком делу Програма ће учествовати, јер је сваки део посебна целина, али се и настављају један на други.


Програм развијања вештина Читање и разумевање прочитаног и Писано изражавање ,,Читалићи 2018.“ у школској 2017/2018. реализује се као:

  1. Међушколски образовно-васпитни пројекат ,,Читалићи 2018.“
  2. Такмичење ,,Читалићи кликераши“ (републички ниво последњи)
  3. Смотра читалаштва ,,Читалићи 2018.“ (међународни ниво последњи)

Програм ,,Читалићи“ развија се као образовно-васпитни пројекат у школи, који се може наставити кроз такмичење и/ или смотру. Установа може да изабере у ком делу Програма ће учествовати, јер је сваки део посебна целина, али се и настављају један на други.


Програм развијања вештина Читање и разумевање прочитаног и Писано изражавање ,,Читалићи 2017.“ у школској 2016/2017. реализује се као:

  1. Међушколски образовно-васпитни пројекат ,,Читалићи 2017.“
  2. Такмичење ,,Читалићи кликераши“ (републички ниво последњи)
  3. Смотра читалаштва ,,Читалићи 2016.“ (међународни ниво последњи)

Програм ,,Читалићи“ развија се као образовно-васпитни пројекат у школи, који се може наставити кроз такмичење и/ или смотру. Установа може да изабере у ком делу Програма ће учествовати, јер је сваки део посебна целина, али се и настављају један на други.