Међушколски образовно-васпитни пројекат Читалићи 2017.

Календар пројектних активности

 

  • Септембар: Прилагођавање општег пројектног плана условима школе, представљање пројекта у школи (НВ, ОВ или стручна већа), пријављивање сарадника, припремање материјала састанак свих координатора у Алексинцу;
  • Октобар:Школска почетница – Стазама великана (свечани почетак реализације пројекта: израда маски са ликом великана, геог. карата њиховим трагом, мапе достигнућа… свему присуствују и родитељи и сарадници на пројекту)
  • Новембар – март

Ø Рад у малим групама у оквиру разреда или одељења на изради дневника и/или обавезног задатка (у оквиру часова додатне наставе и/или слободних активности);

Ø Гласачки дан;

Ø Салон књига;

Ø Дан изазова – Велики читалачки Фб-турнир „Изађи ми на црту!“

Ø школско/општинско/ такмичење

Ø активности може да предложи сваки школски тим према својим жељама и могућностима

  • Април: Школска завршница – Незаборављени великани нашег краја (свечана завршница пројекта, промоција најуспешнијих пројектних резулатата обавезних задатака, такмичара и учесника смотре у присуству родитеља и сарадника на пројекту; сви радови који су произувод пројектних активности тада се излажу, представљају, деца могу д алгуме великане свог краја и сл); Најуспешнији радови шаљу се на Смотру у складу са пропозицијама.
  • Мај: Централна завршница пројекта – Републичко такмичење и Међународна смотра
  • Јун – август: Читалачка колонија – уколико обезбедимо средства