Међународна смотра читалаштва Читалићи 2017.

Циљна група

 

Предмет: Српски језик и књижевност

 • Предшколци и ученици основних и средњих школа
 • Ученици српских школа у дијаспори
 • Васпитачи, наставници, стручни сарадници, студенти србистике

 

Нивои смотре

 

ШКОЛСКА СМОТРА:

 • Именовани школски координатор у сарадњи са стручним сарадницима школе најкасније месец дана пре рока за предају радова за Међународну смотру „Читалићи 2017.“ формира комисије за прегледање радова и комисију за жалбе. Представници општинске народне библиотеке су контролори такмичења и пожељно је да буду чланови комисије.
 • Комисија бира најбоље радове (прва три по разреду) у релевантим такмичарским категоријама. Прелиминарни резултати такмичарског дела школске смотре се објављују под шифрама на огласној табли/сајту најмање 7 дана после рока за предају радова у школи.
 • Рок за жалбе је 3 дана од дана објављивања прелиминарних резултата, после чега резултати школског тестирања постају коначни и јавни и објављују се на огласној табли/сајту школе и/или сајту Читалићи. (уколико школа има за то писмену сагласност родитеља/старатеља такмичара о чему води рачуна ментор ученика и обавештава школског координатор ако Изјава није потписана; образац изјаве преузима се са сајту Читалићи.).
 • Радове, који су заузели прва места (највише 3 по разреду), школа шаље организатору Међународне смотре читалаштва „Читалићи 2017.“ на основу Конкурса, а остали радови се рангирају (учешће). Трошкове слања радова Организатору и повратка радова школи, не сноси Организатор.

ОПШТИНСКА СМОТРА:

 • Организују је општински тим (координатори школских тимова, представници општинске народне библиотеке) и актив директора школа општине.

– организатор: директор школе-домаћина делегиран на активу директора школа и општински координатор, лице које именује Организатор објављивањем на сајту Читалићи  најкасније до 1. октобра за текућу школску годину; иста школа може бити домаћин и такјмичења „Читалићи кликершаи“ и Смотре читалаштва „Читалићи 2017.“.

– општински координатор: дужан је да о свом статусу обавести руководиоца актива директора школа најкасније до 1. октобра за текућу школску годину.

 • За организацију смотре одговоран је директор школе-домаћина и општински координатор.
 • Именовани општински координатор у сарадњи са делегираним директором школе-домаћином општинске смотре и/или директором општинске народне библиотеке* организује општинску смотру која има ревијални карактер и састоји се из два дела:

Ø  изложба дечјих радова на штандовима школа (најбољи читалачки дневници и материјал настао на основу теме коју предлаже Ауторски тим Конкурсом);

Ø  свечани програм доделе награда и признања ученицима*, чији су радови послати на Конкурс смотре „Читалићи 2017.“ уз наступе школских делегација и/или песника-домаћина општинске смотре, кога позива школа-координатор и/или општинска библиотека.

 • * напомена у делу о награђивању

РЕПУБЛИЧКА СМОТРА:

 • Директор и координатор школе-домаћина у сарадњи са координатором Ауторског тима најкасније до рока за слање радова дефинисаног Конкурсом, формирају  комисије за прегледање радова у свим такмичарским и узрасним категоријама, комисију за жалбе и комисију за штандове на Смотри.
 • Конкурс смотре објављује Организатор на предлог Ауторског тима најкасније до краја првог полугодишта текуће школске године. Радови се шаљу на адресу и на начин назначен у Конкурсу.
 • Након завршетка конкурса, на најдуже месец дана после затварања Конкурса Организатор на сајту Читалићи објављује списак аутора који су се својим радовима квалификовали за учествовање на Међународној смотри читалаштва „Читалићи 2017.“ (полуфинални круг). Ментори такмичара дужни су да обавесте организатора уколико немају потписану саглсност родитеља о објављивању личних података у сврху јавног објављивања ранг-листе.
 • Радови свих позваних учесника улазе у финални круг за избор најбољих радова Смотре (међународни ниво).

МЕЂУНАРОДНА СМОТРА

 • Избор најбољих радова врше комисије у данима Смотре уз сарадњу са Ауторским тимом, представницима МПНТР, амбасадорима Смотре и др. сарадницима.
 • Рок за жалбе је истог дана, најкасније сат времена после објављивања прелиминарних резултата. Жалба се подноси писмено Организатору, а комисија је дужна да у року од сат времена обавести о својој коначној одлуци и по потреби промени прелиминарну листу, после чега она постаје коначна и јавна.
 • Осим такмичарског, Међународна смотра читалаштва „Читалићи 2017.“ има и ревијални карактер, па се састоји из обавезна два дела:

Ø  изложба дечјих радова на штандовима школа, од којих се бирају три најбоље осмишљена штанда у складу са темом Смотре, коју предлаже Ауторски тим, а Организатор обавештава позване ауторе и њихове менторе заједно са објављивањем полуфиналне листе; комисију за избор најбољих штандова чине координатори школских тимова, који у договору са својом делегацијом гласају издвајањем 6 штандова којима додељује бодове 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12. својој школи, координатор, не може доделити бодове;

Ø  свечани програм доделе награда, похвалница и захвалница уз наступ амбасадора Читалића (и песника-домаћина Смотре, кога позива школа-домаћин) и наступ ученика школе-домаћина.

 

Категорије

Такмичарске категорије Материјал Узрасне категорије
Креативци Сликовни дневник

Читалачки дневник

И-читалачки дневник

Предшколци

Основци

Средњошколци

Читалићи + Читалачки дневник

у ел. облику

Несрпско говорно подручје
Гласници Ел. материјал на тему Смотре (сајт) –тимски рад установе Предшколци

Основци

Средњошколци

Весници Радионице Васпитачи

Наставници

Студенти србистике

Словца Читалачки дневник у ел. облику

Српска дијаспора

 

Креативци

 • Предшколци – Сликовни дневник: деца израђују уз помоћ васпитача и родитеља сликовни дневник који се састоји од сликовне белешке о најмање 3 дела по избору детета (прекопиран наслов сликовнице и аутор, илустрација дела)
 • Основци – Читалачки дневник: читалачки дневник ученици израђују током школске године уз помоћ учитеља, предметних наставника и библиотекара односно уз помоћ примерену узрасту

¢Предлог структуре читалачког дневника:

ü Обавезна дела (најмање 3 дела које одређује Организатор Конкурсом);

ü Обавезни задатак (одређује Организатор Конкурсом)

ü Изборна дела (најмање 3 дела које ученик бира по сопственом нахођењу, али тако да нису у редовном школском програму ни за један разред, али могу бити део изборног програма (списак дела из редовног програма доступан на сајту Читалићи у програму школске лектире)

ü Школска лектира – овај део није обавезан, али није погрешно део читалачког дненвика користити као свеску за лектиру, како би све прочитано било на ,„једном месту“

ü Садржај – на крају дневника треба да стоји Садржај свих дела уписаних у дневник са обележеним странама.

– ученици 1. и 2. разреда могу да уписују појединачна дела (песме, приче бајке и сл), а од ученика 3. разреда и старијих се очекује да читају целовита дела, те ће се само таква вредновати;

– свако дело које има више од 60% сликовног садржаја сматра се стрипом, а 3 стрипа одговарају једној књизи; у вредновање дневника ће се узети највише 9 стрипова;

– дневник се води у свесци формата А5 или А4 или одговарајућем регистратору;

– ученици 1. и 2. разреда пишу писаним или штампаним словима ћирилице графитном или хемијском оловком/налив-пером, а ученици осталих разреда само писаним словима ћирилице, хемијском оловком/налив-пером;

– илустрације у дневнику су ауторски рад детета у било којој техници укључујући и колаж, мапе ума и сл.

 • Средњошколци – Читалачки дненвик

– Пошто се сматра да су ученици средњих школа овладали вештином вођења читалачког дневника, они праве дненвик по сопственом вредносном суду и читалачким навикама;

– Дневник се води ел. или у свесци;

Структура дневника иста као код основаца.

Остале категорије

Читалићи +

Ова такмичарска категорија намењена је ученицима којима српски није матерњи језик. Они креирају читалачки дневник на језицима националних мањима у Србији или на неком од страних језика (енглеском, руском, македонском, немачком или француском језику) уз обавезни избор од најмање 3 дела која припадају српској књижевној баштини.

 

Гласници

Такмичарска категорија намењена свим узрастима, а подразумева ,,добар” глас о нечему. Ученици креирају радове радове чија се тема и облик прецизирају текстом Конкурса – ,;Незаборављени великани нашег краја – блог, сајт – тимски рад школе

 

Весници

Такмичарска категорија намењена наставницима, васпитачима, студентима србистике који креирају радионице (у библиотеци) чија се тема прецизира текстом Конкурса.

 

Словца

Такмичарска категорија намењена деци српске дијаспоре узраста од 7 до 14 година која формално или неформално уче српски језик

 

ТЕКСТ КОНКУРСА биће доступан на сајту Читалића најкасније до краја првог полугодишта.

 

Предлог критеријуми за вредновање дневника

Комисија за прегледање дневника вреднује:

 1. вођење дневника у делу Изборна дела (оценом од 1 до 5 у односу на захтеве)
 2. број изборних дела (5 дела – 0 поена, 6 дела о,5поена, 7 дела – 1 поен, 8 дела – 1,5 поена, 9 дела -2 поена, 10 дела – 2,5 поена, 11 дела – 3.0 поена, 12 дела – 3,5 поена, 13 дела – 4 поена, 14 дела – 4,5 поена, 15 д и више дела – 5 поена);
 3. вођење дневника у делу Обавезна дела (оценом од 1 до 5 у односу на захтеве)
 4. Обавезни задатак (оценом од 1 до 5 у односу на захтеве)
 5. општи утисак о дневнику (оценом од 1 до 5 у односу на оригиналност, избор дела, стилски израз и језичко богатство у односу на узраст).

 

Начин награђивања

ШКОЛСКИ НИВО

Школа награђује ученике за постигнуто 1, 2. и 3. место дипломом (и књигом у складу с могућностима), њихове менторе похваљује, а остали учесници добијају захвалницу;

На дипломи/похвалници/захвалници печат школе, потпис директора школе и лого школе и лого Читалића.

Обавезна је организација јавне доделе диплома у присуству родитеља ученика, свих ментора и госта песника (у складу са могућностима школе), која може бити прилагођена ревијалном делу општинске смотре.

ОПШТИНСКИ НИВО

Школа-домаћин општинске смотре додељује захвалнице за учествовање свим школама. На захвалници печат школе-домаћина, потпис директора школе, лого школе и лого Читалића.

Дипломе и признања припрема свака школа за своје такмичаре (1, 2. 3. место и учешће), а додељују се јавно уз координацију школе-домаћина и/или општинске народне библиотеке.*

*Уколико је могуће остварити сарадњу са општинском народном библиотеком, додела признања на општинском ниову може се реализовати у библиотеци, тако што библиотека награђује 1, места свих школа дипломом (и књигом ако је могуће), њихове менторе и школске координаторе похваљује, а захваљује се сарадницима на општинском нивоу (песници, издавачи и сл).

* Уколико се не може остварити сарадња са општинском библиотеком, општинском смотром кооординира школа домаћин, а награде обезбеђују школе саме и заједнички се јавно додељују на општинској смотри, а с тим у складу се формирају и дипломе/захвалнице.

На општинској смотри могу се доделити 1. места за све школе, а на школској смотри 2.и 3. место и похвалнице свима за учествовање, укључујући и менторе.

На дипломи/похвалници/захвалници печат библиотеке, потпис директора библиотеке и лого библиотеке и лого Читалића.

За 2. и 3. место и остале учеснике, похвалнице, захвалнице се додељују на школској смотри када се додељују захвалнице и похвалнице и учесницима такмичења „Читалићи кликераши“ у присуству родитеља и сарадника школског тима.

РЕПУБЛИЧКИ НИВО

Организатор похваљуј све учеснике републичког нивоа смотре, а најбољи радови „улазе“ у финални круг (међународни ниво).

МЕЂУНАРОДНИ НИВО

Организатор награђује дипломом (и књигом или пригодном наградом у складу са својим могућностима) ученике који су освојили 1, 2. и 3. место у свим такмичарским категоријама и захваљује се организаторима општинског нивоа смотре, сарадницима и добротворима.

На дипломи/захвалници/похвалници у заглављу именовани званични организатори, лого Читалића као полазна основа за ликовно решење дипломе, печат школе домаћина са потписом директора, печат библиотеке организатора са потписом директора, у подножју дипломе лого општине домаћина и др. суорганизатора.

 

ЗБОРНИК УЧЕНИЧКИХ РАДОВА

 • Школе обједињују своје активности промоцијом најбољих ученичких радова на сајту https://citalici.wordpress.com/ где се уз писмену сагласност аутора објављују најуспешнији ученички радови сваке школе учеснице, као и ранг-листе Читалића Кликераша и Читалића Креативаца, али и све активности у школи током трајања било ког дела програма „Читалићи 2017.“
 • Радови Креативаца године обједињавају се у тематском зборнику ел. зборнику који Организатор објављује после Смотре – тимски рад свих школа
 • Сајт – Незаборављени великани Србије.

 

Чувар Читалачког ранца

 • Чувар Читалачког ранца је школа-домаћин и организатор Међунаордне смотре.
 • Ранац преузима од актуелног домаћина, који у Читалачки ранац ставља неколико нових књига као симбол непрекинутог читалаштва и предаје директору школе-домаћина за наредну смотру, који ранац чувају током наредне школске године и на смотри поново га предају следећем пријављеном домаћину.
 • Обавеза школе домаћина је да припреми рођенданску торту Читалића, а приликом предаје ранца актуелном Чувару, Организатор предаје Повељу школи-домаћину и заслужним појединцима и установама као знак успешно реализованог домаћинства.

 

Амбасадори Читалића

Амбасадори Читалића, гласници читалачке државе која једном годишње процвета осмесима деце и учитеља, сваки пут у другој школи Србије,  они који нас разумеју, подржавају, храбре, деле наше снове и идеје. Они су посебни међу нама, јер су обдарени магијским језиком песништва, а несебично и несујетно дозвољавају да ушетамо у њихово чаробно царство речи. Амбасадори Читалића су:

Виолета Јовић,

Власта Ценић и

Градимир Стојковић.

Добротвори Читалића

Добротвори Читалића су издавачи и песници, сви људи добре воље, који су препознали потребу школских библиотека за новим књигама савремених наслова, које деца желе да читају доказујући тезу учитеља и наставника Србије да деца воле да читају, али не оно што им нуде застарели форнови школских библитека. Добротвори песници и писци својим даром обезбеђују место на нашем сајту и скромну ел. захвалницу, а издавачи имају бесплатни рекламни простор на нашем сајту. Њихове дарове делимо међу школама које постану део породице Читалића, а како су нам и издавачи и писци врло драгоцени а њихово дужење с децом посебан школски догађај, све школе организују Дан за добротворе или Салон књига, Гласачки дан – издавачи делегирају наслове, Фб изазов – реклама за књиге и позив свима за учествовање у Читалићима.

 

ДАРОВНИЦЕ:

Почасни Читалићи

Добротвори Читалића

Статуа „Расковника“ – издавачки подвиг по оцени деце