Циљеви

 • развијање и неговање љубави према књизи и читалаштву;
 • развијање вештине разумевања прочитаног у циљу учења и издвајања битних информација;
 • развијање вештине писаног изражавања и неговање ћириличног писма;
 • неговање љубави према српској културној баштини;
 • стицање функционалих знања и вештина;
 • развијање критичког мишљења и креативног изражавања;
 • истицање значаја школске библиотеке у васпитно-образовном процесу и животу школе;
 • сарадња школских и народних библиотека;
 • обнављање заборављеног манира добротворства (позивање издавачких кућа на донаторство)
 • неговање такмичарског духа и групног рада;
 • неговање позитивног односа према свим учесницима пројекта (награде, похвалнице, захвалнице);
 • промоција учесника у акцији и њихових ауторских радова